769_952_c685_v36_0019b.tiff

Media

Part of Votive slip folio 9 verso 2, 769.952.C685 v.36